Có rất nhiều cách nuôi lô khung đang được áp dụng hiện nay

Có rất nhiều cách nuôi lô khung đang được áp dụng hiện nay