Cần hết sức chú ý khi nuôi lô khung trong thời hạn 3 ngày

Cần hết sức chú ý khi nuôi lô khung trong thời hạn 3 ngày